PRIVACYVERKLARING

PRIVACYVERKLARING

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

 

klaasmeijerbodems.nl kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten

van klaas meijer bodems en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de

website aan klaasmeijerbodems.nl verstrekt. klaarmeijerbodems.nl kan de volgende persoonsgegevens

verwerken:

 

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

WAAROM klaarmeijerbodems.nl GEGEVENS NODIG HEEFT

klaarmeijerbodems.nl verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen

als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien

u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kanklaarmeijerbodems.nl uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van

een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG klaarmeijerbodems.nl GEGEVENS BEWAART

klaarmeijerbodems.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te

realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar

bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

klaarmeijerbodems.nl verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de

uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website vanklaarmeijerbodems.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder

het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.

Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

klaarmeijerbodems.nl gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze

gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

klaarmeijerbodems.nl maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website

gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van klaarmeijerbodems.nl bij Google

zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),

overgebracht naar en door Google opgeslagen op de servers in van Google

Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over

Deze website aan klaarmeijerbodems.nl te kunnen verstrekken en om informatie over de

effectiviteit van onze advertentiecampagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Klaarmeijerbodems.nl heeft hier geen invloed op.

klaarmeijerbodems.nl heeft Google geen toestemming gegeven om via klaarmeijerbodems.nl verkregen

Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

MAILCHIMP

klaarmeijerbodems.nl maakt voor het verwerken van contactaanvragen en het versturen van geautomatiseerde emails gebruik van de diensten van Mailchimp.

Een Amerikaans bedrijf met servers in de verenigde staten. Mailchimp slaat adres- en emailgegevens in opdracht van klaarmeijerbodems.nl pas op na uw uitdrukkelijke toestemming op hun eigen beveiligde servers en biedt gebruikers de mogelijkheid om ten aller tijden hun opgeslagen gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

Deze mogelijkheid wordt ook standaard in de footer van emails aangeboden. Mailchimp kan deze informatie aan derden verschaffen indien Mailchimp hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Mailchimp verwerken. klaarmeijerbodems.nl heeft hier geen invloed op. Lees de privacy informatie van Mailchimp hier door.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een

verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@klaarmeijerbodems.nl. klaarmeijerbodems.nl zal zo snel

mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

klaarmeijerbodems.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen

om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging

tegen te gaan. De website van klaarmeijerbodems.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat

om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of

indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door klaarmeijerbodems.nl verzamelde

persoonsgegevens, neem dan contact met klaarmeijerbodems.nl op via info@klaarmeijerbodems.nl.

www.klaarmeijerbodems.nlis een website van klaarmeijerbodems.nl, klaarmeijerbodems.nl is te bereiken via onderstaande gegevens.